Logopedia & Neurologopedia Reggio

Marzena Janik

Metoda Alfreda Tomatisa

Metoda Reggio Emilia

Centrum rekomendowane przez ośrodek audio-psycho-fonologii vzw Atlantis Institute w Sint Truiden w Belgii, który prowadzony jest przez Jozefa Vervoort’a - ucznia i spadkobiercę dorobku naukowego prof. A. Tomatisa oraz Stowarzyszenie Mamy Głos.

Metody terapii

 

Logopedia & Neurologopedia

Specjalizujemy się w terapii logopedycznej i neurologopedycznej dzieci zdrowych oraz dzieci z różnego rodzaju deficytami ( wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z powikłaniami neurologicznymi, wadami anatomicznymi narządów mowy).

więcej

Metoda Alfreda Tomatisa

Do gabinetu zgłaszają się osoby, które charakteryzują się bardzo różnymi deficytami. Po terapii Tomatisa zaczynają prawidłowo przetwarzać dźwięki- przyjmują więcej informacji, zaczynają lepiej funkcjonować zarówno w środowisku szkolnym jak i społecznym.

więcej

Metoda Reggio Emilia

Metoda nauczania Reggio Emilia jest innowacyjnym i kreatywnym podejściem do wczesnej edukacji. W tym świecie dostrzega się w dzieciach wewnętrzną siłę, ciekawość otaczającej rzeczywistości i zdolność do nieustannych odkryć.

więcej

Zajęcia indywidualne i grupowe

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI od 2 roku życia. Wg koncepcji Reggio Emilia, dziecko najlepiej się rozwija przez współpracę, edukacja powinna przebiegać w grupie dzieci z dorosłymi, nie indywidualnie, pomaga to w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu innowacji.

więcej

Praca z niemowlętami

Idea wczesnej interwencji logopedycznej jest jedna :„Od pierwszych chwil życia dbamy o przyszłą mowę”. Mówienie jest sprawnością, której trzeba się uczyć, tak jak wszelkich innych sprawności. Jest to możliwe dzięki sukcesywnemu dojrzewaniu różnych organów mowy.

więcej

Praca z dorosłymi

Praca z dorosłymi z uwzględnieniem profilaktyki prawidłowej mowy w stosunku do przewidywania podjęcia w przyszłości kierunku studiów i pracy zawodowej. Estetyka mowy, prowadzenie ćwiczeń dających lepszy start w dorosłe życie zawodowe.

więcej

Działanie terapii prof. Alfreda Tomatisa

Metoda prof. Alfreda Tomatisa jest formą stymulacji mózgu, podczas której zmienia się słuch i stymuluje się nerw przedsionkowy za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu tzw.elektronicznego ucha. Używa się w tym celu specjalistycznych słuchawek, gdzie dźwięk podawany jest poprzez pobudnik kostny drogą kostną, a następnie kiedy ucho jest już przygotowane, otrzymuje wiadomość drogą powietrzną, dostając się do kanału słuchowego. Każde nagranie muzyki i głosu mamy zastosowane podczas terapii jest nieustannie zmieniane za pomocą specjalnych systemów wzmacniaczy i filtrów kontrolowanych elektronicznie. Neurologicznym efektem tej stymulacji jest poprawa słuchania i przetwarzania słuchowego.

W terapii metodą prof. Alfreda Tomatisa stosujemy niektóre nagrania Mozarta i chorałów gregoriańskich. Muzyka Mozarta ma w sobie rytm zgodny z rytmem bicia serca płodu. Poza tym zawiera bardzo wiele wysokich częstotliwości, dających mózgowi ogromną moc. Chorały gregoriańskie natomiast mają działanie terapeutyczne. W ich rytmie możemy znaleźć idealny rytm bicia serca, a zatem są bardzo uspokajające dla systemu nerwowego.

Gabinet znajduje się w centrum miasta Mikołów - woj. Śląskie (5 km od Katowice, 20 km od Gliwice, 40 km od Rybnik)