Idea wczesnej interwencji logopedycznej jest jedna :„Od pierwszych chwil życia dbamy o przyszłą mowę”. Mówienie jest sprawnością, której trzeba się uczyć, tak jak wszelkich innych sprawności. Jest to możliwe dzięki sukcesywnemu dojrzewaniu różnych organów mowy. Po urodzeniu żaden z tych organów nie jest jeszcze gotowy do swych czynności. Proszę nie kojarzyć logopedii z terapią istniejących już wad wymowy czy opóźnień w rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Często wczesna interwencja logopedyczna może zapobiec późniejszym nieprawidłowościom w powstawaniu mowy.

Wczesną interwencją logopedyczną w szczególności objęte być powinny dzieci:
 • Urodzone przez cesarskie cięcie lub porodem kleszczowym
 • Urodzone przedwcześnie
 • Z niską masą urodzeniową
 • Z obciążonym wywiadem okołoporodowym
 • Mające kłopoty ze ssaniem, gryzieniem lub żuciem pokarmów
 • Oddychające przez usta, mające często otwartą buzię, wysunięty język
 • Mające ograniczone ruchy języka
 • Mające zbyt dużą wrażliwość tylnej części języka objawiającą się częstym dławieniem, występowaniem odruchu wymiotnego
 • Nadmiernie śliniące się
 • U których obserwuje się asymetrie w obrębie twarzy i czaszki
 • U których występują parafunkcje, czyli nawyki takie jak: ssanie smoczka, palca, pieluszki, zbyt długie korzystanie z butelki
Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje:
 • ocenę potencjalnych trudności z przyswajaniem mowy
 • ocenę budowy aparatu artykulacyjnego
 • ocenę funkcji oddychania, ssania, połykania, a następnie gryzienia i żucia
 • ocenę odruchowych reakcji ustno-twarzowych, ich siły i jakości (czyli odruchów: otwierania ust, ssania, przełykania, szukania, kąsania, żucia, odruchu wymiotnego, nasycenia)
 • ocenę napięcia mięśniowego języka, warg, podniebienia, policzków
 • ocenę funkcji związanych z jedzeniem, fonacją, koordynacją oddychania i wytwarzania dźwięków
 • wspomaganie funkcji karmienia i pojenia dziecka mającego z tym problemy
 • ocenę reakcji słuchowych

Wczesna interwencja logopedyczna daje szansę usprawniania funkcji pokarmowych oraz komunikacyjnych, wyrównania deficytów i przygotowania aparatu artykulacyjnego do prawidłowego podjęcia funkcji mowy.