Metoda Reggio
Emilia

“Dzieci potrzebują wolności, aby w pełni wykorzystać możliwości ich rąk, oczu i uszu. Wolności, która pozwoli im wykorzystywać w pełni materiały, dźwięki i kolory.” – Loris Malaguzzi – inicjator pierwszej szkoły zainspirowanej Reggio

Logopedia Reggio to miejsce, do którego najmłodsi przychodzą z przyjemnością, uczą się z pasją przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i najlepszych rozwiązań edukacyjno- terapeutycznych. Logopedia Reggio daje Twojemu dziecku możliwość odkrywania własnej wyobraźni i kreatywności.

sigmund-OV44gxH71DU-unsplash
Na czym polega metoda Reggio Emilia ?

 

Metoda nauczania Reggio Emilia jest innowacyjnym i kreatywnym podejściem do wczesnej edukacji. W tym świecie dostrzega się w dzieciach wewnętrzną siłę, ciekawość otaczającej rzeczywistości i zdolność do nieustannych odkryć. Każde z nich, podejmując kolejne kroki w swoim życiu, próbuje zaspokoić swoją chęć poznania. Pozwala im to znaleźć sens i zrozumieć dookoła otaczający świat, jednocześnie gwarantując rozwój samodzielności oraz kreatywności. Pedagogika Reggio Emilia stawia sobie za cel rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się i wyrażania siebie na wiele sposobów. To koncepcja nauczania, która przerodziła się w system edukacyjny oparty na filozofii Lorisa Malaguzzi,

Najważniejsze założenia metody :
  • Dziecko jest budowniczym własnej rzeczywistości i rozwoju. Uczy się przez doświadczenia, znajduje radość w tym co robi.
  • Piękne otoczenie prowokuje dziecko do myślenia, jest drugim nauczycielem
  • Zaciekawienie dziecka określonym tematem przeradza się w realizację projektu, a aktywność z tym związana wymaga czasu i przestrzeni.
  • Dziecko najlepiej się rozwija przez współpracę, edukacja powinna przebiegać w grupie dzieci z dorosłymi, nie indywidualnie, pomaga to w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu innowacji.
  • Dziecko ma „sto języków”, czyli komunikuje się poprzez słowa, ruch, rysunek, konstrukcje, collage, muzykę na wiele różnych sposobów, aby wyrazić swoją wiedzę i przeżycia, natomiast wytwór powinien być doceniony przez uwagę dorosłego. Otoczenie „prowokuje do myślenia” i obfituje w materiały zachęcające do różnorodnej aktywności.
W tej koncepcji wyjątkowe jest:
  • Podejście do dziecka – obserwujące, wyczekujące, pełne ufności w jego możliwości.
  • Sposób pracy – działanie wynikające z aktualnych zainteresowań dzieci, z bieżących impulsów,
  • Forma pracy – projekty, „prowokujące materiały”, zachęcanie a nie podawanie gotowych odpowiedzi, inspiracja do nauki a nie nauczanie.

Pedagogika Reggio stawia sobie za cel rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się i wyrażania siebie na wiele sposobów.

Przebieg terapii

Stymulacja słuchowa odbywa się droga kostną i powietrzną, przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury
Terapia polega na podawaniu pacjentowi drogą zarówno powietrzną, jak i kostną specjalnie wyselekcjonowanych dźwięków muzyki Mozarta, chorałów gregoriańskich oraz nagranego i odpowiednio przetworzonego głosu matki .
Kluczowym elementem terapeutycznym  jest tzw: „elektroniczne ucho”. To właśnie urządzenie za pomocą słuchawek powietrzno-kostnych  stymuluje ucho wewnętrzne  przez co wpływa na procę mózgu: korę mózgową,jądro migdałowate, układ limbiczny, korę przedczołową, przedsionek, móżdżek.


Terapia podawana jest przez 90 minut przez 5 dni w tygodniu i odbywa się w kilku etapach, a ich ilość jest uzależniona od potrzeb pacjenta, dlatego trudno określić z ilu części będzie się składać. Aby osiągnąć trwały efekt należy odbyć minimum 3 etapy treningu.
Cała terapia dzieli się na dwie fazy: czynną i bierną. Trening zaczynamy od fazy biernej, podczas której pacjent tylko słucha odpowiednio przefiltrowanej muzyki. Ma to na celu wykształcenie umiejętności prawidłowego słuchania. Program treningu opracowywany jest indywidualnie, w zależności od rodzaju problemu oraz wyniku testu uwagi słuchowej. Oznacza to dobranie odpowiednich nagrań a także ustawienia parametrów Elektronicznego Ucha w taki sposób, aby trenować te funkcje, które są zaburzone. Po przejściu przez fazę bierną pacjent jest gotowy na fazę czynną. Polega ona na pracy z mikrofonem. Osoba poddawana terapii mówi, czyta lub śpiewa do mikrofonu, jednocześnie słuchając przez słuchawki własnego głosu przetworzonego przez Elektroniczne Ucho. Celem tej fazy jest reedukacja i budowanie nowej, ulepszonej kontroli nad własnym aparatem mowy.

Wiersz: Loris Malaguzzi „100 języków dziecka”

Dziecko składa się ze stu.
Ma sto języków sto rąk sto myśli sto sposobów w jaki myśli, bawi się i mówi.
Sto – zawsze sto rodzajów słuchania, dziwienia się i kochania.
Sto radosnych sposobów na śpiewanie i rozumienie, na odkrywanie stu światów, na swobodne wymyślanie stu światów, na marzenie o stu światach.
Dziecko ma sto języków i sto i sto i sto.
Dziewięćdziesiąt dziewięć z nich jednakże zostają mu ukradzione, ponieważ szkoła i otoczenie oddzielają jego głowę od ciała.
Każą mu: myśleć bez rąk, tworzyć bez głowy, słuchać i nic nie mówić, rozumieć bez radości, kochać i dziwić się tylko w czasie Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
Każą mu: odkrywać świat dawno już odkryty.
Dziewięćdziesiąt dziewięć ze stu zostają mu ukradzione.
Mówią mu: zabawa i praca, rzeczywistość i fantazja, nauka i wyobraźnia, niebo i ziemia, rozsądek i marzenie są rzeczami, które nie pasują do siebie.
Mówią mu krótko i zwięźle, że nie ma stu języków.
Dziecko jednak mówi: A gdyby tak było sto.