Praca z
dorosłymi

Praca z dorosłymi z uwzględnieniem profilaktyki prawidłowej mowy w stosunku do przewidywania podjęcia w przyszłości kierunku studiów i pracy zawodowej. Estetyka mowy, prowadzenie ćwiczeń dających lepszy start w dorosłe życie zawodowe.

Terapia zaburzeń komunikacji oraz artykulacji dorosłych
 • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia u dorosłych
 • Afazja
 • Dyzartria
 • Dysfagia
 • Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera i w innych chorobach otępiennych
 • współpraca ortodonta-neurologopeda, przygotowanie do założenia aparatu ortodontycznego
Dorosłym Proponujemy również metodę TOMATISA
 • To właśnie problemy z uwagą słuchową powodują różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu.
 • Celem treningu jest przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Aby ucho mogło funkcjonować w pełnym zakresie, konieczne jest jego wyćwiczenie. Trening polega na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane Elektronicznym Uchem, które jest modelem idealnego ucha ludzkiego. Pomaga on usprawnić zarówno umiejętności słuchania innych, jak i poprawia jakość własnych wypowiedzi.
metoda TOMATISA stosowana jest w przypadkach:
 • problemów związanych ze stresem
 • napięcia nerwowego u kobiet w ciąży
 • trudności z przyswajaniem języków obcych
 • problemów z pamięcią i koncentracją uwagi
 • dla lepszego wykorzystywanie posiadanego potencjału
 • zaburzeń funkcjonowania
 • depresji
 • wyczerpania psychicznego
 • problemów psychosomatycznych np. niepokoju, zaburzeń snu, napięcia fizycznego
 • rehabilitacji po udarze