Praca z
niemowlętami

Idea wczesnej interwencji logopedycznej jest jedna :„Od pierwszych chwil życia dbamy o przyszłą mowę”. Mówienie jest sprawnością, której trzeba się uczyć, tak jak wszelkich innych sprawności. Jest to możliwe dzięki sukcesywnemu dojrzewaniu różnych organów mowy. Po urodzeniu żaden z tych organów nie jest jeszcze gotowy do swych czynności. Proszę nie kojarzyć logopedii z terapią istniejących już wad wymowy czy opóźnień w rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Często wczesna interwencja logopedyczna może zapobiec późniejszym nieprawidłowościom w powstawaniu mowy.

colin-maynard-CEEhmAGpYzE-unsplash
Wczesną interwencją logopedyczną w szczególności objęte być powinny dzieci:
 • Urodzone przez cesarskie cięcie lub porodem kleszczowym
 • Urodzone przedwcześnie
 • Z niską masą urodzeniową
 • Z obciążonym wywiadem okołoporodowym
 • Mające kłopoty ze ssaniem, gryzieniem lub żuciem pokarmów
 • Oddychające przez usta, mające często otwartą buzię, wysunięty język
 • Mające ograniczone ruchy języka
 • Mające zbyt dużą wrażliwość tylnej części języka objawiającą się częstym dławieniem, występowaniem odruchu wymiotnego
 • Nadmiernie śliniące się
 • U których obserwuje się asymetrie w obrębie twarzy i czaszki
 • U których występują parafunkcje, czyli nawyki takie jak: ssanie smoczka, palca, pieluszki, zbyt długie korzystanie z butelki
 • Diagnoza i praca z zaburzeniami wędzideł podjęzykowych, podwargowych, policzkowych, przygotowanie do frenulotomii. Wędzidełko języka to pasmo tkanki, która łączy dolną część języka z dnem jamy ustnej. Krótkie wędzidełko języka powoduje brak odpowiedniej ruchomości języka, ogranicza jego ruchy co ma bezpośredni wpływ na rozwój mowy dziecka. Zbyt krótkie wędzidełko języka prowadzi również do utrwalania się nieprawidłowości w ssaniu, połykaniu i żuciu, i może powodować wady zgryzu oraz ślinotoki.
Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje:
 • ocenę potencjalnych trudności z przyswajaniem mowy
 • ocenę budowy aparatu artykulacyjnego
 • ocenę funkcji oddychania, ssania, połykania, a następnie gryzienia i żucia
 • ocenę odruchowych reakcji ustno-twarzowych, ich siły i jakości (czyli odruchów: otwierania ust, ssania, przełykania, szukania, kąsania, żucia, odruchu wymiotnego, nasycenia)
 • ocenę napięcia mięśniowego języka, warg, podniebienia, policzków
 • ocenę funkcji związanych z jedzeniem, fonacją, koordynacją oddychania i wytwarzania dźwięków
 • wspomaganie funkcji karmienia i pojenia dziecka mającego z tym problemy
 • ocenę reakcji słuchowych

Wczesna interwencja logopedyczna daje szansę usprawniania funkcji pokarmowych oraz komunikacyjnych, wyrównania deficytów i przygotowania aparatu artykulacyjnego do prawidłowego podjęcia funkcji mowy.