Logopedia i Neurologopedia i

Specjalizujemy się w terapii logopedycznej i neurologopedycznej dzieci zdrowych oraz dzieci z różnego rodzaju deficytami ( wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z powikłaniami neurologicznymi, wadami anatomicznymi narządów mowy).

Jeśli Twoje dziecko nie mówi wcale, mówi bardzo mało lub ma większe trudności z mową niż jego rówieśnicy – pomyśl o zgłoszeniu się do specjalisty.

Jeśli dziecko mówi ciągle safa, synka, kosyk, zamiast rower słyszysz jowej, albo nieustannie wsuwa język między zęby, gdy coś mówi nie czekaj, aż z tego wyrośnie.

Jeśli ma problemy z płynnością mowy bądź mówi bardzo niewyraźnie, jeśli nie rozumie Twoich poleceń, próśb – skorzystaj z rady fachowca. Zgłoś się do nas – zapraszamy. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości ,udzielimy wyczerpującej konsultacji i zastosujemy odpowiednią terapię.

Prowadzimy :

a) terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, wadami wymowy oraz trudnościami w czytaniu i pisaniu

b) terapię zaburzeń komunikacji dzieci z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego

  • Wczesna interwencja logopedyczna,
  • Diagnoza neurologopedyczna od okresu prenatalnego do 12 m-ca życia
  • Opóźniony rozwój mowy
  • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera
  • Dyzartria dziecięca
  • Afazja dziecięca
  • Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi
  • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia u dzieci

c) terapię dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego