Logopedia
i Neurologopedia

Nasze specjalizacje

Kompleksowa terapia i pomoc dla dzieci z zaburzeniami mowy, wadami wymowy oraz trudnościami czytania i pisania. Oferujemy:

 1. Terapię dzieci i młodzieży z trudnościami mowy i wadami wymowy,
 2. Terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji związanymi z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego.
 3. Terapię dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego oraz pomoc logopedyczną przy różnych problemach mowy.

Nasza oferta obejmuje:

 • Wczesną interwencję logopedyczną,
 • Diagnozę neurologopedyczną od prenatalnego okresu do 12. miesiąca życia,
 • Pomoc dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy,
 • Terapię logopedyczną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Terapię dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • Pomoc przy dyzartrii i afazji dziecięcej,
 • Terapię dzieci z zaburzeniami mowy związanymi z zespołami genetycznymi,
 • Diagnozę i terapię jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia u dzieci.

 

Metoda Reggio

Najważniejsze założenia metody:

 • Dziecko jest budowniczym własnej rzeczywistości i rozwoju. Uczy się przez doświadczenia, znajduje radość w tym co robi.
 • Piękne otoczenie prowokuje dziecko do myślenia, jest drugim nauczycielem
 • Zaciekawienie dziecka określonym tematem przeradza się w realizację projektu, a aktywność z tym związana wymaga czasu i przestrzeni.
 • Dziecko najlepiej się rozwija przez współpracę, edukacja powinna przebiegać w grupie dzieci z dorosłymi, nie indywidualnie, pomaga to w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu innowacji.
 • Dziecko ma „sto języków”, czyli komunikuje się poprzez słowa, ruch, rysunek, konstrukcje, collage, muzykę na wiele różnych sposobów, aby wyrazić swoją wiedzę i przeżycia, natomiast wytwór powinien być doceniony przez uwagę dorosłego. Otoczenie „prowokuje do myślenia” i obfituje w materiały zachęcające do różnorodnej aktywności.

 

Zajęcia indywidualne i grupowe

Zajęcia grupowe dla dzieci od 2 roku życia. Wg koncepcji Reggio Emilia, dziecko najlepiej się rozwija przez współpracę, edukacja powinna przebiegać w grupie dzieci z dorosłymi, nie indywidualnie, pomaga to w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu innowacji.

Praca z niemowlętami

Idea wczesnej interwencji logopedycznej jest jedna :„Od pierwszych chwil życia dbamy o przyszłą mowę”. Mówienie jest sprawnością, której trzeba się uczyć, tak jak wszelkich innych sprawności. Jest to możliwe dzięki sukcesywnemu dojrzewaniu różnych organów mowy.

Praca z dorosłymi

Praca z dorosłymi z uwzględnieniem profilaktyki prawidłowej mowy w stosunku do przewidywania podjęcia w przyszłości kierunku studiów i pracy zawodowej. Estetyka mowy, prowadzenie ćwiczeń dających lepszy start w dorosłe życie zawodowe.

Elektrostymulacja w logopedii

Elektrostymulacja to jedna z metod stosowana w logopedii i przeznaczona dla osób, u których występują dysfunkcje aparatu mowy, a w szczególności języka, warg i podniebienia. Ten rodzaj terapii jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny, a do jej wykonania wykorzystuje się różne rodzaje prądów o niskim natężeniu.

ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego 

ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego  –  elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego to autorska metoda  stymulacji obwodowej. Jest, to jedna z metod, która wzmacnia całościową  terapię logopedyczną. Stosowana jest u pacjentów: 

 • z zaburzeniami połykania,
 • z problemami w artykulacji
 • z asymetrią twarzy
 • z trudnościami dyzartrycznymi
 • z nadmiernym ślinotokiem
 • dystrofią mięśni np. po udarach i wypadkach
 • stosowana jest  u osób z rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, zespół Moebiusa, Charge, Treachera Collinsa)

Metodę tą, można również wykorzystać u dzieci z  – wadami wymowy, które oddychają nieprawidłowym, ustnym torem,  – nie pionizują języka w spoczynku, a także w czasie połykania i mówienia