Logopedia i Neurologopedia

W naszym gabinecie oferujemy specjalistyczną pomoc z zakresu logopedii oraz neurologopedii dedykowaną dzieciom i dorosłym, u których problem z mową został wywołany na skutek różnych przyczyn. Naszą kadrę tworzą wykształceni i doświadczeni logopedzi i neurologopedzi, którzy przeprowadzają dokładny wywiad z pacjentem, znajdując tym samym przyczynę zaburzeń mowy oraz podejmują skuteczną terapię. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu oraz umówienia wizyty z naszym logopedą bądź neurologopedą w naszym gabinecie. Jesteśmy zlokalizowani nieopodal Katowic oraz Tych.

Nasi logopedzi i neurologopedzi specjalizują się w pomocy zarówno osobom zdrowym, jak i borykającym się z różnego rodzaju deficytami. Oferujemy terapię między innymi dla osób z wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, powikłaniami neurologicznymi czy wadami anatomicznymi narządów mowy.

Jeżeli zauważyli Państwo u swojego dziecka jakiekolwiek przypadłości wskazujące na którąkolwiek z dysfunkcji objawiające się brakiem mówienia, niewielką ilością wypowiadanych słów, bądź trudnościami w mowie, które są zauważalne na tle rówieśników, skorzystanie z pomocy specjalistów to odpowiednie rozwiązanie. Nasz logopeda i neurologopeda z radością pomoże Państwa dziecku uporać się z trudnościami. Serdecznie zapraszamy na konsultację oraz terapię w naszym gabinecie, który znajduje się w pobliżu miast, takich jak Katowice i Tychy.

Kompleksowa pomoc i skuteczna terapia

W naszych gabinetach prowadzimy:

a) Terapię dla dzieci i młodzieży, które wykazują zaburzenia mowy, wady wymowy bądź
posiadają trudności w czytaniu i pisaniu,
b) Terapię zaburzeń komunikacji dzieci z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w
wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego.

W ramach tego oferujemy:

 • Wczesną interwencję logopedyczną,
 • Diagnozę neurologopedyczną od okresu prenatalnego do 12 miesiąca życia,
 • Pomoc dzieciom, u których wystąpiło opóźnienie rozwój mowy,
 • Diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Diagnozę i terapię dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera,
 • Pomoc w dyzartrii dziecięcej,
 • Pomoc w afazji dziecięcej,
 • Pomoc w zaburzeniach mowy u dzieci z zespołami genetycznymi,
 • Diagnozę i terapię jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia u dzieci.
 • c) Terapię dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego

Pomoc logopedyczna dla dzieci z trudnościami mowy o różnym podłożu

O pomoc logopedy bądź neurologopedy powinni ubiegać się rodzice, których dziecko wykazuje trudności mowy, bądź wymawiane słowa nie brzmią poprawnie. Jeśli dziecko nie wymawia twardych spółgłosek i zastępuje je prostszymi literami, jest to oznaka, iż konieczna będzie pomoc specjalisty. Mogą tego Państwo dostrzec na przykładzie wyrazów, takich jak szafa (safa), szynka (synka), koszyk (kosyk) oraz rower (jowej). Kolejną oznaką wady wymowy jest nieustanne układanie języka między zębami. W takich przypadkach oczekiwanie aż pociecha z tego wyrośnie jest niewskazane i może doprowadzić do poważniejszych wad. Zalecamy szybką konsultację ze specjalistą i rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Kompleksowej pomocy udzielą Państwu nasi logopedzi i neurologopedzi. Zachęcamy do kontaktu.

Co więcej, jeśli dziecko wykazuje problem z płynnością mowy lub mówi bardzo niewyraźnie — pomoc logopedyczna to odpowiednie rozwiązanie. Kolejną oznaką może być również niezrozumienie poleceń czy próśb. W każdym z wymienionych przypadków, konsultacja ze specjalistą stanowi doskonały wybór. Zachęcamy do zgłoszenia się do nas. Nasz logopeda bądź neurologopeda udzieli kompleksowej pomocy, dokładnie tłumacząc skutek wystąpienia wady, udzieli wyczerpującej konsultacji oraz wdroży skuteczną terapię.

Nasz gabinet znajduje się w Mikołowie, nieopodal większych miast, jak Katowice czy Tychy.

Neurologopeda Katowice — jak możemy pomóc

Nasz neurologopeda to specjalista posiadający szeroką wiedzę z zakresu wad wymowy, popartą wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu oferuje pomoc w zakresie wystawienia odpowiedniej diagnozy oraz prowadzenia terapii dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia mowy i komunikacji, uwarunkowane neurologicznie.

Do neurologopedy powinny zgłosić się osoby, których dziecko nie rozwija poszczególnych etapów mowy bądź traci nabyte już umiejętności w wyniku zaburzenia układu nerwowego. W przypadku zauważenia poszczególnych objawów ograniczenia mowy, konieczna jest niemal natychmiastowa konsultacja u specjalisty, który na podstawie wywiadu dobierze odpowiednią terapię.

Neurologopeda oferuje swoją pomoc dzieciom, w przypadku:

 • uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego,
 • przedwczesnego porodu bądź będących w grupie ryzyka okołoporodowego,
 • wystąpienia zespołów genetycznych, np. zespół Downa czy Aperta,
 • mózgowego porażenia dziecięcego,
 • autyzmu, zespołu Aspergera,
 • rozszczepu podniebienia,
 • opóźnionego rozwoju psychoruchowego.

 • Jeśli szukają Państwo specjalistycznej pomocy, zapraszamy do kontaktu. Nasi logopedzi bądź neurologopedzi postawią właściwą diagnozę oraz rozpoczną skuteczną terapię. Zapraszamy do zapisów w naszym gabinecie. Jesteśmy zlokalizowani w pobliżu Katowic i Tych.